ตั๋วการ์มิช-คลาสสิก

รถกระเช้าไปกลับ ที่มีทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ

สูดอากาศบริสุทธิ์ในที่สูงได้อย่างเต็มปอด และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์รอบด้านของขุนเขาที่สวยงามราวกับฝันได้ด้วยตั๋วการ์มิช-คลาสสิก เริ่มแรก รถอัลพ์ชปิทซ์บาห์นจะพาท่านขึ้นสู่โอสเตอร์เฟลเดอร์คอพฟ์ จากนั้นรถโฮคอาล์มบาห์นจะพาท่านลงไปที่ 1,700 ม. หรือจะเดินป่าผ่านเนินเขาแอลป์ที่งดงามในหน้าร้อนก็ได้ (ประมาณ 1 ชม.) จากโฮคอาล์ม นักท่องเที่ยวทุกคนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเดินลงตามเส้นทางที่สร้างไว้เป็นอย่างดีไปยังสถานีรถสายครอยซ์เอ็คบาห์น ซึ่งเป็นจุดที่สามารถขึ้นรถขาลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาที่สวยที่สุดแห่งเทือบเขาแอลป์ตอนเหนือในหน้าหนาว ด้วยรถกระเช้าไปกลับนี้ได้อีกด้วย เส้นทางเดินป่าในหน้าหนาวจะเริ่มตั้งแต่โฮคอาล์ม ผ่านเลงเงนเฟลเดอร์ ลงไปยังรถสายครอยซ์เอ็คบาห์น และจะต้องสวมรองเท้าที่แข็งแรงและเหมาะกับการเดินเขา เนื่องจากบางส่วนของเส้นทางเดินป่าจะผ่านบริเวณเล่นสกี จึงขอให้ผู้เดินป่าใส่ใจกับผู้สัญจรที่มาจากด้านตรงข้าม และให้เดินไปตามขอบลานสกี

LIVE