GARMISCH-CLASSIC TICKET

Ngồi cáp treo tham quan vòng quanh phong cảnh tận cuối chân trời

KHU NGHỈ MÁT VÀ DẠO BỘ ĐA DẠNG

Ngồi xe cáp treo ở Alpspitz lên cao 2.050 m đến Osterfelderkopf, một địa điểm tuyệt vời để xuất phát các cuộc dạo chơi cho trẻ em và người lớn. Trên trạm xe cáp treo, du khách có thể dừng chân trên chiếc cầu lơ lửng AlpspiX nhìn xuống phong cảnh xa 1.000 m bên dưới. Đi bộ hoặc là ngồi xe cáp treo Hochalm lên cao thêm 1.700 m và từ đó tiếp tục dọc theo các lộ đường giao thông rất tốt đi xuống đến trạm xe cáp treo Kreuzeck. Trong Kandahar 2, du khách nghỉ giải lao ở chân của đoạn đường thần thoại về thi đua giải thưởng thế giới.