ธารน้ำแข็ง แห่งซูกชปิทเซ

สนุกกับเลื่อนหิมะที่สูงที่สุดในเยอรมนี

สนุกกับการเล่นเลื่อนหิมะได้ทั้งปีที่ธารน้ำแข็ง

สามารถเล่นเลื่อนหิมะได้ทุกฤดู อย่างน้อยที่สุดก็เล่นได้ ณ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนี! เพราะธารน้ำแข็งแห่งซูกชปิทเซ บรรดาผู้ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้จึงสามารถเล่นเลื่อนบนหิมะธรรมชาติได้อย่างเร็วรี่ทุกฤดู ในฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน - ตุลาคม) จะมีเลื่อนหิมะซิพเฟลบ็อบให้บริการฟรี ตรงทางเล่นเลื่อนหิมะฤดูร้อนที่ด้านหลังภัตตาคาร Gletschergarten โดยตรง ในฤดูหนาว ท่านสามารถเช่าเลื่อนหิมะและหมวกกันน็อคได้ที่แผนกเช่าสกีของซูกชปิทเซ ที่ใจกลางของเขตสกีจะมีลู่เล่นเลื่อนหิมะสามลู่ให้บริการ