بلندترین تجربه‌ی کوهستانی در آلمان

بلندترین تجربه‌ی کوهستانی در آلمان

تسوگ‌شپیتسِ (Zugspitze) با ارتفاع 2962 متر، کوهی است در جمعِ برترین‌ها. بزرگترین ارتفاع آلمان منزلگاه سه یخچال طبیعی، یک سراسرنمای منحصر به فردِ 360 درجه با چشم‌اندازی به بیش از 400 قلّه‌‌ی آلپ از چهار کشور و عرضه یک تجربه جذّاب است. اجازه دهید نگاهتان تا 250 کیلومتر به دوردست‌ها برود و یا در سمت دیگر تسوگ‌شپیتسِ که در اتریش قرار دارد و از طریق تراسِ قلّه قابل دسترسی است، پیاده‌روی کنید. به منظور لذّت بردن از غذا، در تسوگ‌شپیتسِ چهار رستوران مختلف وجود دارد.