یخچال‌های طبیعی تسوگ‌شپیتسِ (Zugspitze)

بالاترین لذّت لژ‌سواری در آلمان

لژسواری روی یخچال‌های طبیعی در تمام سال

لژسواری همیشه امکان‌پذیر است، حداقل در بلندترین قلّه‌ی آلمان! چرا که یخچال‌های طبیعی تسوگ‌شپیتسِ به طرفداران سُرخوردن این امکان را می‌دهد که تمام طول سال جشن لژسواری راحتی را روی برف طبیعی داشته باشند. در فصل تابستان (ژوئن تا اکتبر) دقیقاً پشت رستوران گلِچِرگارتِن (Gletschergarten) لژهای رایگان در تپه تابستانی لژسواری آماده هستند. در زمستان می‌توانید با پرداخت هزینه، سورتمه و کلاه ایمنی در محوطه اجاره‌ی اسکی‌ تسوگ‌شپیتسِ، اجاره کنید. در مرکز محوطه اسکی، سه پیست لژسواری مختلف وجود دارد.