สะดวกสบายยิ่งขึ้นและเห็นทิวทัศน์รอบด้านมากขึ้น

รถกระเช้าใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017

รถกระเช้าไอบ์เซ: ยังทำการจนถึงเดือนเมษายน 2017

รถกระเช้าแห่งทะเลสาบไอบ์เซกำลังจะหยุดให้บริการหลังจากที่ได้ทำการมากว่า 50 ปี ก่อนจะถึงเดือนธันวาคม 2017 รถกระเช้าที่ให้บริการอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนีจะถูกเปลี่ยนเป็นรถกระเช้าทันสมัยรุ่นใหม่ ที่ประกอบด้วยตู้โดยสารสองตู้ ซึ่งจุคนได้ตู้ละ 120 คน ผู้มาเยือนยอดเขาซูกชปิทเซจะเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น และสามารถเห็นทิวทัศน์รอบด้านได้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2017 เนื่องจากการก่อสร้าง ผู้มาเยือนจะสามารถขึ้นชมยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนีได้ทางรถรางเฟืองและรถเกล็ทเชอร์บาห์น