راحتی بیشتر و چشم اندازی سراسرنما

ماشین کابلی جدید از ماه دسامبر سال 2017

ماشین کابلی آیب‌زِ: تا ماه آپریل سال 2017 به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

پس از بیش از 50 سال فعالیت، روزهای زندگی ماشین کابلی قدیمی دریاچه آیب‌زِ (Eibsee) به پایان رسیده است. تا ماه دسامبر سال 2017 ماشین کابلی فعلی روی بلندترین کوه آلمان با ماشینی مدرن و جدید تعویض خواهد شد که دارای دو کابین بوده و در هر کدام 120 نفر جا می‌گیرد. بازدیدکنندگان تسوگ‌شپیتسِ (Zugspitze)، حالا می‌توانند منتظر راحتی بیشتر و چشم‌اندازی سراسرنما باشند. با توجّه به کارهای ساخت‌و‌ساز، بازدیدکنندگان برای رسیدن به بلندترین قلّه آلمان از ماه آپریل تا ماه دسامبر سال 2017، می‌توانند از ماشین ریلی و پل تلفریک استفاده ‌کنند.